Huisdieren TV 

Frank van Huisdieren TV, liep mee tijdens een wandeling die is georganiseerd via de DoggyDating app. Hij vroeg de bedenkster Nicole Kinsbergen over het bestaan van deze app en natuurlijk was was de inspiratiebron en bedrijfspoedel Louis er ook bij.