Kaart losloopgebied Noordduinen in Noordwijk 

Rood = hondenlosloopgebied

In de boswachterij Noordwijk (ten noorden van Noordwijk) zijn honden het gehele jaar aangelijnd welkom.

 

Aan de zuidkant van de boswachterij is een hondenlosloopgebied. Hier mogen honden het gehele jaar los lopen, mits onder appel. Bekijk het kaartje.

 

Het gebied ten oosten van het wandel- en fietspad door de Coepelduynen (tussen Noordwijk en Katwijk) is het hele jaar door afgesloten voor honden (staat met bordjes aangegeven). In de rest van dit gebied mogen honden het hele jaar los, mits ze op de paden blijven.

 

In de boswachterij Wassenaar (tussen Katwijk en Wassenaar) mogen honden van 15 augustus tot 15 maart los lopen, echter wel onder appèl en op de paden.

 

Van 15 maart tot 15 augustus moeten ze aan de lijn in verband met het broedseizoen.

 

In begrazingsgebieden moeten honden altijd aan de lijn. Let op de borden!

In begrazingsgebied Lentevreugd mag de hond niet mee, om verstoring van grote grazers en vogels te voorkomen.

 

Bron: Staatsbosbeheer