Kaart losloopgebied Herperduin 

Het hondenlosloopgebied is groen gekleurd.